Cechy charakterystyczne listu oficjalnego

List to jedna z form przekazu myśli i słów. Każdy z nas chociaż raz w życiu pisał list, którego odbiorca mogła być bliska osoba lub odbiorca formalny. Pisząc list należy jednak pamiętać, że jego forma powinna być zależna od przekazu i osoby, do której słowa są kierowane. Jednym z rodzajów listu jest list oficjalny. Jakie są jego cechy? Jak napisać list oficjalny?

Czym jest list oficjalny?

Tego rodzaju pismo powinno posiadać charakter urzędowy, a w jego treści należy używać odpowiednich wyrażeń i zwrotów. Nadawcą lub odbiorca tego listu jest oficjalny urząd, firma lub instytucja publiczna. Celem tego rodzaju pisma jest zazwyczaj prośba lub wymagania dotyczące danej placówki, załatwienie oficjalnej sprawy lub podziękowanie, itp.

Cechami charakterystycznymi listu oficjalnego są przede wszystkim:

  • umieszczenie daty i nazwy miejscowości w prawym, górnym rogu,
  • ujawnienie swoich danych osobowych,
  • zamieszczenie nagłówka,
  • wstęp,
  • rozwinięcie zakończenie,
  • podpis.

List ten powinien być napisany w charakterze poważnym i oficjalnym, a także zawierać zwroty grzecznościowe. Każde tego rodzaju pismo należy konstruować za pomocą ogólnie przyjętych wyrażeń wyrażających szacunek i uprzejmość.


Jak napisać list oficjalny?


Napisanie listu oficjalnego to umiejętność niezwykle przydatna. Skonstruowanie tego rodzaju pisma, nie jest rzeczą trudną, a zastosowanie się do przyjętych zasad pozwoli stworzyć list jasny, przejrzysty i prawidłowy.


Przed rozpoczęciem pisania listu formalnego należy zastanowić się nad celem oraz oczekiwaniami jakich dotyczy sprawa. Kolejno należy określić odbiorcę – jedna osobę np. dyrektor, prezes, przedstawiciel lub cała firma, przedsiębiorstwo, itp. Konstruując list należy pamiętać o umieszczeniu danych odbiorcy, jak i swoich zarówno na kopercie, jak i w samej treści pisma.
List oficjalny powinien zawierać poważne i przystępne zwroty, a język jakim będzie pisany winien odzwierciedlać problem i być dostosowany do branży lub firmy, do której jest kierowany.
Zakończenie listu powinno zawierać podsumowanie, a także osobiste pożegnanie. W prawym, dolnym rogu należy umieścić powszechny zwrot grzecznościowy „z poważanie”, a poniżej umieścić swój czytelny podpis.


Cały list powinien być przejrzysty, a jego układ zachęcać do przeczytania, jak również ułatwiać jego studiowanie. Firma listu powinna być dostępna, a cała treść podzielona na akapity i wyszczególnione części. List powinien być schludny, czysty, jak również posiadać jasne, konkretne sformułowania.