Ile w danym roku wynosi zasiłek chorobowy?

W życiu zdarzają się różne sytuacje, gdy dana osoba traci zdolność do aktualnie wykonywanej pracy. W takiej sytuacji, aby nie pozostać bez środków do życia wiele osób rozpoczyna staranie się o zasiłek chorobowy. Wniosek jest szczegółowo weryfikowany przez ZUS i w niektórych sytuacjach nie zostaje przyznany.

Oczywiście od odpowiedzi można się odwoływać. Niekiedy konieczne jest wsparcie radcy prawnego bądź prawnika, który specjalizuje się w prawie pracy. Taki zasiłek często otrzymują również kobiety w ciąży, które ze względu na swój stan nie mogą być czynne zawodowo.

Na zasiłek chorobowy udaje się 90% ciężarnych. Najczęściej odchodzą one z pracy w drugim trymestrze ciąży, gdy rosnący brzuszek utrudnia wykonywanie zleconych prac. Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest zorganizować ciężarnej pracownicy odpowiednie stanowisko pracy, by nie narażać jej na nadmierny stres i zbyt duży wysiłek fizyczny.

Należy pamiętać jednak, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma pełne prawo skontrolować osobę, która przebywa na zasiłku chorobowym. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy zachodzi podejrzenie iż zasiłek jest wyłudzany i nie powinien zostać przyznany.

Osoba, która przebywa na zasiłku chorobowym powinna być pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego. W większość przypadków chory powinien cały czas przebywać w domu. Większość pracowników zastanawia się ile wynosi zasiłek chorobowy. Jego wysokość co roku ulega zmianie. W przypadku długotrwałej niezdolności do pracy osoba chora może liczyć na zasiłek o wysokości 100 procent swojego wynagrodzenia. Takie stawki obowiązują również w sytuacji kobiet ciężarnych.

Rodzice, którzy ze względu na chorobę swojego dziecka muszą pozostać w domu by się nim opiekować także otrzymają wynagrodzenie za ten okres czasu. Oczywiście pieniądze wypłacane są w ciągu kilku miesięcy od złożenia wniosku. Szczegółowych informacji na temat zasiłku chorobowego można poszukiwać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź w pobliskim biurze rachunkowym.

Każde zwolnienie lekarskie oznaczone jest specjalnym kodem, aby szczegółowo określić stan ubezpieczonego. W przypadku krótkotrwałej niezdolności do pracy, na przykład z powodu grypy lub przeziębienia większość pracowników otrzymuje pomniejszone wynagrodzenie za czas choroby. W takiej sytuacji nie przysługuje zasiłek chorobowy, a wynagrodzenie zmniejszone jest o kwotę, która odpowiada liczbie dni nieobecności w pracy. Wiele przydatnych artykułów na ten temat znaleźć można na forach i portalach internetowych.